ბიზნესი

მთავარიბიზნესი

ბიზნეს მომსახურება

სრულყოფილი და ხელმისაწვდომი საგადახდო მომსახურება თქვენი ბიზნეს საჭირობებებისთვის:

შიდა და ადგილობრივი საგადახდო მეთოდები

გადახდის განხორციელება ნებისმიერი მოწყობილობის გამოყენებით (მობილური, ტაბლეტი, პერსონალური კომპიუტერი)

წვდომა ყველა სერვისსა და გადახდის მეთოდზე ერთი მოქმედებით.

საერთაშორისო საგადახდო მომსახურება

გაზარდეთ თქვენი ბიზნესი და შესთავაზეთ თქვენს მომხმარებლებს საერთაშორისო და ადგილობრივი გადახდის მეთოდების ფართო სპექტრი.

გადახდა

შექმენით საგადახდო სერვისი, რომელიც საშუალებას მისცემს თქვენს მომხმარებლებს განახორციელონ გადახდა მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში მარტივად. გაგზავ

მულტი სავალუტო ანგარიში

მიიღეთ და განახორციელეთ თანხების ჩეკების გადარიცხვა, ხარჯების დათვლა და ფინანსური ჩანაწერების მენეჯმენტი.

ელექტრონული საფულე

განახორციელეთ თქვენი ბიზნეს ანგარიშების მართვა ელექტრონული საფულის მეშვეობით. გაგზავნეთ და მიიღეთ თანხა, მოითხოვეთ გადახდა, შეასრულეთ კალკულაცია, გადახდის გრაფიკი ელექტრონული საფულის მეშვეობით.

Get your free IFSPAY account now!

მართეთ თქვენი ბიზნესი წარმატებულად IFSPAY-სთან ერთად

რეგისტრაცია