აგენტებისათვის

მთავარიაგენტებისათვის

აგენტებისათვის

გსურს გახდე წარმომადგენელი?
გახსენი შენი IFSPAY უფასო ანგარიში და წარმოადგინე ფიზიკური და იურიდიული კლიენტები. თითოეული კლიენტისათვის რომელსაც მოიყვანთ და წარმოადგენთ ჩვენთან, მიიღებთ საფასურს თითოეული წარმატებით გახსნილი ანგარიშისთვის.

პროფესიონალი წარმომადგენლებისათვის
IFSPAY -ს აქვს ფართო ქსელი პროფესიონალი წარმომადგენლებისა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ჩვენი პარტნიორები არიან რეგისტრირებული კომპანიები, მრჩევლები საგადასახადო საკითხებში , მინდობილი პირები , მენეჯერები აქტივებთან დაკავშშირებით, ადვოკატები და სხვა პროფესიონალები, რომლებსაც სურთ მიაწოდონ კლიენტებს საკითხთა გადაწყვეტა ჩვენი ფინანსური ინფრასტრუქტურის გამოყენებასთან დაკავშირებით.
ყველა პროფესიონალ პარტნიორმა გაიარა ვერიფიკაცია უსაფრთხოების მხრივ და მიიღო უფლება კლიენტთა დამოუკიდებლად იდენტიფიკაციისათვის და საკუთარი KYC დოკუმენტის ქონისათვის. ასევე ჩვენი პროფესიონალი წარმომადგენლები თანამშრომლობენ და ხელს უწყობენ ყოველკვარტლურ ონლაინ ვებინარებს თავისი ახალი პროდუქტის აღწერილობით და კლიენტისათვის გადაწყვეტილების მიწოდებით, ასევე უსაფრთხოების ტრენინგები იმისათვის რომ შეესაბამებოდნენ AML და KYC მოთხოვნებს.

ჩვენი მიზანი გახლავთ გრძელვადიანი და სტაბილური ურთიერთობების განვითარება ჩვენს პროფესიონალ პარტნიორებთან, რომლებიც დაფუძნებული იქნება ნდობასა და ფინანსურ ინტერესზე.

თუ თქვენ გსურთ გახდეთ პროფესიონალი წარმომადგენელი, გთხოვთ გამოგვიგზავნოთ თქვენი მოთხოვნა წარმომადგენლის ხელშეკრულებისათვის მეილზე info@ifspay.ge თქვენს შესახებ ინფორმაციასთან ერთად და იმ კლიენტთა შესახებ რომელთა წარმომადგენაც ჩვენთვის თქვენ გსურთ.