რეკვიზიტები

მთავარირეკვიზიტები

მაგალითი ანგარიშის შევსებისათვის გადარიცვათა ხაზებით

BENEFICIARY BANK JSC VTB Bank (Georgia)
BENEFICIARY BANK SWIFT UGEBGE22XXX
CORRESPONDENT BANK JSC VTB BANK MOSCOW
SWIFT: VTBRRUMM
CURRENCY USD
AMOUNT 5,000
BENEFICIARY NAME INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES LTD
BENEFICIARY ACCOUNT GE28VT7500001944463602
PURPOSE OF PAYMENT GE32IF0000000031100001

რეკვიზიტები

JSC VTB Bank (Georgia)
SWIFT: UGEBGE22XXX
JSC VTB BANK MOSCOW
SWIFT: VTBRRUMM
Or
CITIBANK N.A.
SWIFT: CITIUS33
ABA: 021000089
C/A: 36021436
International Financial Services LTD
GE28VT7500001944463602

SILK ROAD BANK
SWIFT: DISNGE22
JSC BANK OF GEORGIA
SWIFT: BAGAGE22
A/N: GE56BG0000000127344700
International Financial Services LTD
GE23BT0360000855560002
JSC VTB Bank (Georgia)
SWIFT: UGEBGE22XXX
VTB BANK (DEUTSCHLAND) AG GERMANY
SWIFT: OWHBDEFFXXX
C/A: 0105095392
Or
UBS AG ZURICH
SWIFT: UBSWCHZH80A
C/A: 02300000069020700000Y
Or
JSC VTB BANK MOSCOW
SWIFT: VTBRRUMMXXX
C/A: 30111978855550000017
International Financial Services LTD
GE28VT7500001944463602

SILK ROAD BANK
SWIFT: DISNGE22
JSC BANK OF GEORGIA
SWIFT: BAGAGE22
A/N: GE56BG0000000127344700
International Financial Services LTD
GE23BT0360000855560002
JSC VTB Bank (Georgia)
SWIFT: UGEBGE22XXX
VTB BANK (DEUTSCHLAND) AG GERMANY
SWIFT: OWHBDEFF
C/A: 0105095434
Or
UBS AG ZURICH
SWIFT: UBSWCHZH80A
C/A: 02300000069020720000E
International Financial Services LTD
GE28VT7500001944463602

SILK ROAD BANK
SWIFT: DISNGE22
JSC BANK OF GEORGIA
SWIFT: BAGAGE22
A/N: GE56BG0000000127344700
International Financial Services LTD
GE93BT0360000855560004
JSC TBC BANK
TBILISI, GEORGIA SWIFT: TBCBGE22
International Financial Services LTD
GE03TB7586536170100001

JSC VTB Bank (Georgia)
SWIFT: UGEBGE22XXX
International Financial Services LTD
GE28VT7500001944463602

SILK ROAD BANK
SWIFT: DISNGE22
International Financial Services LTD
GE23BT0360000855560002
Акционерное общество «Банк ВТБ (Грузия)»
СВИФТ: UGEBGE22
ИНН: 202906427
К/С: 30111810855550000052RUR
Банк ВТБ (ПАО) Москва, Россия
К/С: 30101810700000000187
БИК: 044525187
International Financial Services LTD
GE28VT7500001944463602

SILK ROAD BANK
SWIFT: DISNGE22
JSC BANK OF GEORGIA
SWIFT: BAGAGE22
A/N: GE56BG0000000127344700
International Financial Services LTD
GE93BT0360000855560003