ტარიფები და საკომისიოები

მთავარიტარიფები და საკომისიოები

ტარიფები და საკომისიოები

ტარიფის ტიპი რეზიდენტი არარეზიდენტი
ე-ანგარიშის გახსნის საფასური უფასო 3000 GEL
ყოველთვიური საკომისიო უფასო 30 GEL
გადარიცხვა IFSPAY ე- ანგარიშებს შორის უფასო უფასო
საბანკო გადარიცხვა SWIFT-ით 0.1% მინ. GEL 1 0.4% მინ. GEL 35
0.3% მინ. USD 25 USD 35
EUR 25 EUR 35
RUB 2,000 RUB 2,500
GBP 20 GBP 30
AED 100 AED 150
თანხის მიღება SWIFT-ით უფასო ე-ანგარიშის დაკრედიტების საკომისიო GEL 10
USD 10
EUR 10
RUB 500
GBP 10
AED 50
გადახდის შესწორება / შეკვეთა/ მოკვლევა USD 65 USD USD 65 USD
სხვა ვალუტა 65 EUR სხვა ვალუტა 65 EUR

იმ შემთხვევაში თუ მომხმარებელი გადაიხდის დამატებით 30 USD/40 EUR საკომისიოს , მიმღები სრულად მიიღებს თანხას ,სხვა შემთხვევაში მიმღება შესაძლოა მიიღოს შემცირებული თანხა შუამავალი ბანკის საკომისიოს მიხედვით.